Sådan optimerer du din webshop i forhold til Voice Search

DATO

7. januar 2019

LÆSETID

11 min.

SKREVET AF

Camilla Arvad

DATO

7. januar 2019

LÆSETID

11 min.

SKREVET AF

Camilla Arvad

Du har sikkert adskillige gange prøvet at få Siri på din iPhone til for eksempel at give dig en vejrprognose eller finde en madopskrift ved at tale højt til den.

Muligheden for stemmegenkendelse og -kommando har eksisteret længe og har indtil videre overvejende begrænset sig til sådanne små og simple hverdags forespørgsler og -formål.

Men faktisk er Voice Search i dag blevet et centralt og stadig mere effektivt værktøj i markedsførings øjemed, og det spås til at blive et af fremtidens helt store SEO-fokuspunkter.

Teknologien på området er i hastig udvikling og bliver mere og mere avanceret og ikke mindst præcis, hvilket gør Voice Search attraktiv for både brugerne som praktisk og smart søgeredskab og for marketers som effektivt SEO-værktøj.

Men spørgsmålet er, hvordan du bedst udnytter dette store potentiale? Hvordan gør du din webshop eller hjemmeside ”Voice Search-ready”?

Læs med i dette blogindlæg, hvor vi giver dig en række gode og konkrete råd til, hvordan du kan optimere din webshop og hjemmeside, så den fremstår allermest målrettet mod Voice Search.

God fornøjelse.

 

Voice Search – giv din webshop en stemme på Google

Men inden vi kaster os direkte ud i de gode råd til stemmesøgningsoptimering, må vi lige først have afklaret, hvad Voice Search egentlig er for en størrelse.

Stemmesøgning er helt grundlæggende en søgning, som udføres ved brug af stemmen frem for at formulere forespørgslen på skrift i søgemaskinens søgefelt.

Teknologien baseres på en avanceret stemmegenkendelsesfunktion, der gør det muligt for det pågældende stemmestyringssoftware at afkode de artikulerede ord og transformere dem til en konkret forespørgsel, som søgemaskinen rent faktisk kan processere og behandle i forsøget på at levere det bedste svar eller rettere søgeresultat.

Du kender formodentlig til føromtalte stemmestyringsassistent, Siri, der er udviklet af Apple, men også Google, Microsoft og Amazon har lancereret alternativer, der alle indgår i en skarp intern konkurrence om at tage deres respektive assistenter mod nye højder, hvad angår afkodnings- og svarpræcision.

Og udviklingen går stærkt. Producenterne er efterhånden kommet rigtig langt med deres produkter, som allerede er blevet betydeligt bedre og mere nøjagtige til at forstå, hvad der bliver sagt end for bare få år siden.

Men hvilken betydning har det for din webshop, og er der egentlig belæg for den store hype, der er omkring Voice Search?

 

Hvorfor er stemmesøgningsoptimering vigtigt for din webshop?

Der er ingen tvivl om, at Voice Search er en SEO-trend, der er kommet for at blive. Alle statistiker, undersøgelser og analyser peger i én og samme retning, og de sætter en fed streg under stemmesøgningens stødt stigende popularitet og udbredelse både blandt befolkningen og inden for marketingbranchen.

I dag sker 20% af alle søgninger på mobilen via Voice Search, og en analyse foretaget af comScore anslår, at hele 50 % af samtlige søgninger i 2020 vil stamme direkte fra Voice Search.

Vi snakker altså kun to år ude i fremtiden. Og siden 2008 er antallet af stemmesøgninger via Google fordoblet hele 35 gange, hvilket blandt andet kan skyldes, at Googles assistent er blevet så stærk, at de reelt set rammer plet ved hele 92 % af alle stemmesøgninger.

Ja, tallene taler sådan set for sig selv og leverer et tydeligt argument for, hvorfor du allerede i dag gør klogt i at overveje, om stemmesøgning ikke skal være et af målretningsparametrene for dine fremtidige SEO-indsatser.

Dermed ikke sagt, at Voice Search vil erstatte de mere traditionelle og klassiske SEO-metoder, men det vil blive et vigtigt supplement.

Teknologien på områder bliver kun stærkere, og som udviklingen går nu, er der ingen tvivl om, at fremtidens digitale markedsføring i stigende grad vil bære præg af stemmestyring.

Og dét bør du tage bestik af, hvis du gerne vil forcere dine konkurrenter i SEO-kapløbet om de favorable topplaceringer på Google eller lignende søgemaskiner.

Men hvordan optimerer du så din hjemmeside, så den er 100 % målrettet mod Voice Search? Lad os se nærmere på nogle gode optimeringsråd.

 

Rank højt – på Googles side 1

Vi starter med at sætte baren højt med dette første råd, der ganske enkelt går ud på, at du bør gøre en stor indsats for at ranke så højt som muligt på Googles side 1.

Dette kan synes helt selvindlysende, da det formodentlig er målet for enhver SEO-indsats online, men grunden til, at vi alligevel fremhæver denne pointe, er, at Google ofte tenderer til specifikt at udvælge indhold fra søgeresultaternes top-3, når der skal leveres et svar på en bestemt stemmesøgning.

Denne tendens giver således endnu et incitament for at skulle kæmpe for topplaceringerne på Google, da disse placeringer på sin vis udgør et forudsætningsgrundlag for at kunne udnytte Voice Search-potentialet til fulde.

 

Gør dig fortjent til Featured Snippets

Råd nummer to på listen omhandler Googles ”Quick Answer”-funktion, også kaldet ”Featured Snippet”.

Når en bruger foretager en bestemt søgeforespørgsel, dukker der typisk en Featured Snippet op allerøverst på første side oven over alle søgeresultaterne – ”placering 0” – ofte udformet som et lille tekstuddrag, bullet-points eller skemaer fra det mest relevante søgeresultat.

Brugeren behøver således slet ikke klikke ind på et søgeresultat, da svaret leveres direkte. Denne ultimative topplacering giver mulighed for maksimal synlighed og afspejler et stort tiltrækningspotentiale, der kan føre til både højere CTR-værdi og øget søgetrafik.

Men hvad har Featureed Snippet at gøre med Voice Search?

Sammenhængen er egentlig ganske logisk. Ifølge en omfattende undersøgelse fra Backlinko viser det, at hele 4 ud af 10 søgeresultater foretaget via stemmesøgning stammer direkte fra en Feautred Snippet.

Google har allerede på forhånd selekteret det bedste bud på et fyldestgørende svar, og derfor er det oplagt for søgemaskinen også at anvende dette indhold til at besvare den pågældende stemmesøgning.

Dine chancer for, at din hjemmeside dukker op som et af de allerøverste søgeresultater på Google, bliver således højnet betydeligt, hvis dit indhold allerede figurerer i en Featured Snippet.

 

Hav brugerintentionen in mente

Stemmesøgningsteknologien er efterhånden blevet så avanceret, at den ikke kun kan afkode selve de artikulerede ord, men også den bagvedliggende intention, som brugerne foretager søgeforespørgslen ud fra – blandt andet ved at krydse data om tidligere, relaterede søgninger eller lokation.

For at udnytte og imødekomme disse forhold kan du med fordel gøre en dyd ud af at anvende søgeord og -termer med en ’user intent’, der stemmer overens med dine kommercielle hensigter.

Derudover kan det være effektivt at tilføje målrettede LSI-søgeord (Latent Semantic Indexing), det vil sige semantisk relaterede søgeord, der kan være med til at styrke dit indholds relevansniveau. Husk på, at dine brugere ikke taler i enkeltstående søgeord, men derimod i sammenhængende sætningskonstruktioner.

Det gælder således om at ramme disse konstruktioner bedst muligt ved at indsamle viden om din målgruppes hyppige søgefraser og skræddersy dit indhold derefter.

 

Tilpas dit indhold efter talesproget og svar/spørgsmåls-logikken

Langt størstedelen af stemmesøgningerne tager form af konkrete spørgsmål, der vedrører en eller anden problemstilling, som brugeren søger et svar på.

Denne indsigt kan du relativt simpelt operationalisere i din SEO-strategi ved at integrere ”hv-spørgsmål” – såsom hvad, hvem, hvor, hvornår, hvorfor, hvilke(n) – samt svaret direkte i dit indhold.

Jo mere eksplicit, klart og tydeligt du får formuleret dine ”svar/spørgsmål”-konstruktioner, desto nemmere og hurtigere er det for Google at identificere, hvad indholdet omhandler, og vurdere, om svaret er tilstrækkeligt relevant til at være førstevalget blandt søgeresultaterne.

Modsat skriftbaserede søgninger, der typisk begrænser sig til enkelte søgeord, er stemmesøgningen generelt karakteriseret ved talesprog – det vil sige længere helsætninger.

Du bør derfor tilpasse dine tekster sprogligt efter denne tendens ved forsøgsvis at imitere, hvordan brugerne højst sandsynligt ville formulere sig.

Dette implicerer blandt andet en øget brug af de såkaldte ”longtail-plus”-termer, der består af længere søgeordsfraser.

Et andet godt råd er at implementere FAQ- eller Q&A-afsnit samt PPA-tekster (People also asked) på din hjemmeside, da disse i forvejen afspejler spørgsmål/svar-konstruktionen.

Undersøgelser viser, at Google er meget tilbøjelig til at anvende tekstbidder fra sådanne tekster til Featured Snippets, så du bør altid relevansoptimere disse ud fra din virksomheds kerneforretning.

 

Guide Google og brugerne ved hjælp af struktureret data

I direkte forlængelse af ovenstående er det meget anbefalelsesværdigt at tænke i, hvordan du bedst muligt strukturerer din data, så de fremstår så veldefinerede og ”spiselige” over for Google som overhovedet muligt.

En velstruktureret tekst vil have bedre chancer for at erobre de eftertragtede Featured Snippets, og derfor bør du opdele dit indhold i tydeligt afgrænsede afsnit (”paragraphs”) med eksplicitte og beskrivende H2’er og H3’er, der således klart og tydeligt kommunikerer til Google, hvad de dækker over og gør dem yderst implementerbare.

Du kan yderligere styrke dit indholds blikfang med relevante billeder, illustrationer, diagrammer eller lignende.

Husk, at Google (og brugerne) søger med lys og lygte efter det bedste søgeresultat, så jo mere du kan dirigere opmærksomheden og guide, desto højere er sandsynligheden for, at netop din hjemmeside bliver valgt.

Det gælder om at føde Google med flest mulige relevante informationer, der kan hjælpe med indeksere din hjemmeside – til din fordel.

 

Mobiloptimering giver dig en stærkere stemme på Google

Vi er nok alle bekendte med, at mobiltelefonen efterhånden har oversteget desktop, hvad angår antal søgninger, hvilket kun bliver yderligere intensiveret, hvis man også tager Voice Search i betragtning.

Ifølge en undersøgelse foretaget af det digitale marketingbureau iProspect, foretages hele 57 % af stemmesøgningerne nu via mobilen, hvilket gør netop mobiltelefonen til et oplagt indsatsområde, hvis du fremtidigt vil målrette dine SEO-indsatser mod stemmesøgning.

Et øget fokus på mobiloptimering er desuden yderst anbefalelsesværdigt, da Googles ”Mobile-First Index-algoritme” stiller skærpede krav til din hjemmesides grad af mobilvenlighed.

Faktisk indekserer Google nærmest udelukkende hjemmeside, der er mobiloptimerede, da søgemaskinen nu opfatter mobilversionen som den (eneste) ”ægte” hjemmeside.

Der er således kun gode argumenter for at gøre din hjemmeside 100 % mobil- og dermed Google-venlig.

 

Gør din virksomhed maksimalt søgbar – med local search

Local search er et afgørende parameter, som du bør navigere efter i din SEO-strategi, hvis du vil ramme stemmesøgningsresultaterne optimalt.

22 % af alle stemmesøgninger er rettet mod lokalt indhold og informationer, 50 % af alle lokale søgninger på mobil genererer et besøg i en butik inden for et døgn, hvilket afspejler et stort potentiale.

Derfor bør du sikre dig, at du har opdateret samtlige af dine off-page-informationer i forhold til din virksomhed samt dens ydelse eller produkter.

Dette gælder både informationer på din eventuelle ”Google My Business”-side, som Google rekvirerer indekserings-informationer direkte fra, eller tilsvarende business-kartoteker online og andre virksomhedsoplysninger på eksempelvis Krak, Yelp, De Gule Sider og lignende.

Det er alfa og omega, at dine informationer er 100 % korrekte, så du ikke misleder søgemaskinerne og brugerne.

 

Kig dine konkurrenter over skuldrene – og gør det bedre

Det sidste råd går helt kort ud på at samle inspiration fra dine (nær)konkurrenter. Du og dine konkurrenter kæmper formodentlig om brugernes gunst inden for samme produkt- eller ydelseskategorier, og derfor er det oplagt at kigge de andre over skuldrene som inspirationsmateriale til, hvordan du selv kan gøre.

Det er ikke snyd at kigge efter i denne sammenhæng – tværtimod. Din opgave bliver således at lade dig inspirere af naboen og så gå hjem og gøre det samme bare meget bedre og skarpere.

 

Fremtidens SEO-teknologi er allerede flyttet ind

”Jeg er ikke sikker på, jeg forstår”. Sådan en (fejl)melding har du måske hørt adskillige gange fra Apples stemmesøgningsassistent Siri.

Et klart udtryk for, at assistenten ikke er tilstrækkeligt udviklet til at kunne afkode din artikulerede stemmeforespørgsel. Men i fremtiden – og på sin vis allerede i dag – bliver sådanne meldinger færre og færre, da stemmesøgningsteknologien konstant udvikles mod bedre resultater.

Vi er kommet et langt stykke i dag, men den største del af rejsen ligger dog fortsat forude. Voice Search opererer stadig i den tidlige begyndelsesfase, og derfor er det ikke et felt, som du nødvendigvis behøver at prioritere allerhøjest i din (SE)marketing-strategi lige nu og her.

Dog afspejler feltet et enormt potentiale, der kun bliver større og større, og som gør, at du i fremtiden vil få svært ved at følge med konkurrenterne, hvis ikke du begynder at forholde dig til Voice Search – måske allerede i dag.

Vi håber, du er blevet lidt klogere på, hvad stemmesøgning kan have af betydning for dine SEO-indsatser og i sidste ende din webshops performance og afkast.

Held og lykke.