Linkbuilding-teknikker

DATO

9. november 2018

LÆSETID

14 min.

SKREVET AF

Kevin Aghballe

DATO

9. november 2018

LÆSETID

14 min.

SKREVET AF

Kevin Aghballe

Linkbuilding-teknikker anno 2018: Digital brobygning, der virker

At stryge til tops på Google er for de færreste hjemmesider noget, der sker af sig selv. I stedet kræver det hårdt strategisk arbejde at gøre sig relevant i Googles øjne. Og det kan du blandt andet gøre ved hjælp af linkbuilding. Linkbuilding er online brobygning mellem hjemmesider, hvor hjemmesider deler deres digitale troværdighed med hinanden og på den måde stiger i rang hos vores allesammens søgemaskinefavorit – Google.

Dog er linkbuilding og måden, hvorpå teknikken bruges, naturligvis mere kompleks end som så. Hvad betyder det at give troværdighed til en side? Og hvad er forskellen på god og dårlig linkbuilding? Hvordan linkbuilding bruges mest hensigtsmæssigt i netop din virksomhed, findes der ikke et entydigt svar på. Men der findes gode råd og vejledning, og dét får du herunder.

 

Hvem sagde linkbuilding?

For hver dag, der går, bliver Googles kriterier for en god og relevant hjemmeside skærpet, ændret og optimeret. Hvad der virkede i går eller sidste år, er således ikke sikkert at have samme succes i dag. Det samme gælder derfor også for linkbuilding.

Hvis du er hjemmesideindehaver, har du muligvis allerede sørget for et imødekommende og responsivt design samt en hurtig loadtid, så dine besøgende ikke skal vente for længe på at tilgå dit indhold. Dermed har du godt styr på den tekniske SEO-del af din on-page-optimering. Måske du også har spækket din hjemmeside med relevant og informativt skriftligt indhold og dermed også sat flueben ud for den knap så tekniske SEO-del, der imidlertid langtfra bør undervurderes.

Når on-page-optimeringen af din hjemmeside er i hus, er det på tide at vende blikket mod din off-page-strategi – og her kommer linkbuilding ind som et væsentligt strategisk værktøj til søgemaskineoptimering. Kort fortalt går linkbuilding ud på at skaffe stærke indgående links fra refererende domæner til din hjemmeside for at opnå en bedre ranking på Google. Relevante og stærke indgående links, også kaldet backlinks, er nemlig i Googles øjne udtryk for en anden sides anbefaling af dig – og det tæller positivt i søgegigantens rangeringsbog.

 

Intern og ekstern linkbuilding

Hvad angår linkbuilding, skelnes mellem intern og ekstern linkbuilding. Begge former kan have indflydelse på, hvilken rangering din hjemmeside opnår på Google. Der er dog forskel på, hvordan intern og ekstern linkbuilding teknisk fungerer, og du gør derfor klogt i at kombinere de to metoder i din linkbuilding-strategi.

Intern linkbuilding dækker over links internt på din egen hjemmeside. Eksempelvis kan du på forsiden af din side vælge at indsætte et link til en underside, ligesom du kan linke mellem forskellige undersider med relevans for hinanden. I denne forstand vil linkbuilding indgå som en del af din in-page-optimering. Det er nemlig en integreret del af din on-page-optimering, at du også gør brugeroplevelsen på din side så optimal som mulig. Og det kan du blandt andet gøre ved at lede brugerne nemt hen til de undersider, som er relevante for deres søgning. Altså med andre ord; at bygge en hensigtsmæssig intern linkstruktur.

Modsat intern linkbuilding står naturligvis ekstern linkbuilding. Denne del hører under off-page-optimeringen af din hjemmeside. Det handler om at skaffe stærke indgående links til din side, og det er derfor her, du skal ud og skabe kontakt til andre hjemmesideindehavere. Off-page-optimeringen er således den del, hvor det rigtig tunge strategiske arbejde ligger.

 

Husk at række ud – til de rigtige…

Der findes i dag mange forskellige måder, hvorpå du kan forsøge at skaffe relevante links til din hjemmeside. Hvilken metode der virker bedst, afhænger blandt andet af, hvilken type virksomhed du driver, og hvilke mulige refererende domæner du har i kikkerten.

Er du en haj til at skabe spændende og fængende indhold, kan du overveje at gå gæsteindlæg-vejen i din linkbuilding-strategi. Som ordet meget præcist beskriver, handler gæsteindlægstilgangen (ofte refereret til som ”guest blogging”) om at udforme tekster med integrerede links til din egen side, som du får lov til at publicere på andre hjemmesider – vel at mærke relevante sider.

Denne form for linkbuilding er en del af det, man i fagsprog kalder ”outreach”, som grundlæggende handler om at ”række ud” til andre. Men ikke til hvem som helst – nemlig kun til de helt ”rigtige”, her forstået som de sider, der er relevante, troværdige og ikke mindst autoritære, hvilket ideelt set kan smitte positivt af på din virksomhed. En sådan positiv afsmitning kan du netop opnå ved at invitere dig selv på besøg hos de relevante sider og tilbyde skarpe gæsteindlæg, der linker tilbage til din egen side.

Således får host-siden gratis indhold, og du modtager indirekte en blåstempling af din egen side, da du vurderes til at være ”publicerings-værdig” på den autoritære side. En ren win-win-situation. Gæsteindlægget giver dig samtidig mulighed for at brande dig selv som fagekspert inden for netop den branche, du opererer i, og dermed positionere dig stærkt på markedet.

At skrive indlæg eller blogge på din egen side er godt, men at producere indhold til sider, der allerede i forvejen har utallige følgere og besøgende, kan altså være en endnu nemmere og en yderst effektiv måde at opnå trafik, som du ellers ikke ville have fået. På denne måde kan du højne chancen for at drive trafik til din side og fremstå attraktiv over for såvel Google som dine potentielle kunder.

En anden strategi, der ofte anses som ideel blandt marketingfolk, er at gå efter at skabe ”naturlige links”. Det vil sige links, der opstår naturligt af sig selv. Denne type linkbuilding beskriver en praksis, hvor man kort sagt producerer ultra skarpt indhold, der afspejler et så højt kvalitetsniveau, at det automatisk tiltrækker andre aktørers opmærksomhed og interesse i sådan en grad, at de motiveres til at kvittere med et link til dit indhold på deres respektive sider. Dette er en vanskelig opgave, og der ligger hårdt – og potentielt set dyrt og tidskrævende – arbejde i at kunne udforme så skarpt indhold. Typisk opstår naturlige links, hvis du udgiver informativ og brugbart indhold, der kan afhjælpe dine kunders problemer, besvare spørgsmål eller på anden måde skabe værdi.

En tredje metode er såkaldt ”broken linkbuilding”. Internettet er dynamisk og konstant foranderligt, og derfor er der ofte risiko for, at URL’er bliver ændret eller fjernet. Et link i en tekst, der henviser til en ”defekt” URL, udgør et ”broken link”, da det bliver inaktivt, hvilket hverken er en ønskværdig situation for den side, der linker, eller den, der linkes til.

Men faktisk kan du udnytte denne viden om broken links til at skabe links til din egen side. Det er ganske simpelt: Du undersøger relevante sider for broken links og tilbyder dit eget indhold som erstatning, så linket kan blive genaktiveret – nu med direkte henvisning til din side. Der findes crawl-software udviklet specifikt til dette formål, eksempelvis ”Check My Links”, som nemt og hurtigt kan identificere broken links på en hvilken som helst side.

Du kan også generere værdifulde links igennem pressearbejde, hvor du aktivt opsøger de offentlige medier med en forespørgsel om, at de publicerer en tekst med et integreret link til din side. Her kan du gå efter både de analoge medier, men det er i særlig grad de digitale medier, der repræsenterer de stærkeste og mest effektive domæner.

Foruden ovenstående linkbuilding-metoder kan yderligere nævnes samarbejde med influencers, hvor man kontakter populære og agendasættende personligheder inden for din branche, som du nævner og bruger i din tekst, hvor de til gengæld deler, promoverer og linker til den pågældende tekst. Denne metode er i mindre grad udbredt i linkbuilding-sammenhæng og praktiseres typisk på sociale platforme såsom Instagram, Facebook, blogs eller andre sociale medier.

En metode, der derimod bliver brugt mere og mere, er linkbuilding via ”advertorials” (sponsorerede artikler), der dækker over kommercielle annoncer i journalistiske klæder. Reklamerne ligner altså både indholds- og formmæssigt redaktionelle artikler – kun afsløret af en lille label med teksten ”sponsoreret indhold” øverst i annoncen. En unik mulighed for at få distribueret indhold med integrerede links til din side på store og (aner)kendte sider.

Advertorials vinder især frem, fordi de udgør en nem indtægtskilde, som er attraktiv for de mange digitale medier, der lider under en generel sparsom og presset økonomi. Det betyder også, at advertorials ofte kan ende med at blive en relativ dyr løsningsmodel, hvilket man bør have in mente.

Blandt de mere alternative og decideret uautoriserede metoder findes ”negativ linkbuilding”, som handler om at lede suspekte eller skadelige links over til dine konkurrenters side. Disse links klassificeres af Google som kilder til spamindhold, hvilket har direkte negativ indflydelse på den side, der er offer for handlingen.

Linkbuilding er en ongoing proces, der konstant skal vedligeholdes og holdes up to date. Derfor kan det i den grad anbefales løbende at monitorere og analysere på dine backlinks, så du hele tiden har overblik over, hvem der linker til din side. På samme måde kan du med fordel undersøge dine (nær)konkurrenters links, så du kan få værdifuld inspiration til, hvilke links der afspejler stort potentiale. Der findes forskellige effektive værktøjer til analyse af både back- og konkurrentlinks, som du kan købe dig adgang til, hvoraf særligt Ahrefs kan anbefales at investere i.

 

Byg din linkbuilding hensigtsmæssigt

Som vi påpegede indledningsvist, foreligger der ikke nogen endegyldig opskrift på, hvordan man eksekverer linkbuilding korrekt. Det afhænger ultimativt af den konkrete virksomhed samt dennes situation, formål og behov. Korrekt linkbuilding er med andre ord dybt individuelt betinget og kontekstafhængigt, da det gælder om at opbygge links, så det er mest formålstjenligt og hensigtsmæssigt for netop dig.

Alligevel er der en række parametre, du bør være opmærksom på, og som du med fordel kan optimere, hvis du ønsker succes med din linkbuilding. Lad os tage en hurtig gennemgang af de vigtigste.

 

Varierende ankertekster

Ankertekst dækker over den konkrete tekst på et link, der signalerer over for Google og dine kunder, hvad der linkes til. Denne funktion udgør et vigtigt greb, når du arbejder med SEO på din side. Ankerteksten på såvel interne som eksterne links kan nemlig bruges til at optimere de søgeord, du gerne vil findes på, når folk søger på Google.

Her gælder det ultimativt om at variere dine ankertekster, så de figurerer så naturligt som muligt i teksten, og så teksten ikke fremstår alt for ”SEO-konstrueret”. En varieret og naturlig integrering af ankertekster gør, at Google vurderer din side som troværdig og attraktiv, hvilket følgelig har positiv indvirkning på sidens raking.

Der findes overordnet set tre måder, hvorpå du kan variere dine ankertekster. Du kan anvende smalle ankertekster, hvor du implementerer det specifikke søgeord som ankertekst, hvilket er yderst effektivt SEO-mæssigt. Dog vil et overforbrug af smalle ankertekster resultere i et unaturligt look, som hurtigt gennemskues af Google såvel som dine kunder. Alternativt kan du bruge brede ankertekster, hvor søgeordet figurerer som en del af en sætning. Som en tredje mulighed kan du anvende relativt generiske ankertekster, der slet ikke inkluderer søgeord, men som derimod kan fungere som effektive CTA-markører – eksempelvis ”klik her”, ”læs mere her” eller bare en specifik URL.

Der er ikke noget endegyldigt facit på, hvordan du bør prioritere de enkelte metoder. Det afhænger af, hvad den gængse praksis er inden for den specifikke branche. Men én ting er gennemgående: Du bør altid skabe en naturlig variation.

 

Unikke domæner er at foretrække

Et andet vigtigt parameter, du bør være opmærksom på, har at gøre med de ”refererende domæner” – eller rettere antallet af backlinks fra de refererende domæner.

Et refererende domæne dækker over den side, hvor linket kommer fra, og det kan som sagt have stor værdi for din virksomhed, såfremt at det pågældende domæne er anerkendt og troværdigt. Man kunne derfor også let forledes til at tro, at det bare gælder om at få maksimalt antal backlinks fra et refererende domæne, men sådan forholder det sig ikke.

Det kan være fint og effektivt med flere backlinks fra samme refererende domæne – men alt med måde. Hvis antallet af backlinks fra samme kilde bliver for stor og udtalt, kan det give bagslag og have negativ indvirkning. Der skal dog i praksis relativt meget til, før det bliver et alvorligt problem, men ikke desto mindre er det altid at foretrække, hvis du kan generere backlinks fra mange unikke domæner.

 

Domæneendelser

En tredje vigtig faktor er selve domæneendelsen, også kaldet ”TLD” (Top-level domain) eller ”gTLD” (generic Top-level domain), for den pågældende side. En faktor, man går meget op i, når man praktiserer linkbuilding.

Google kigger i høj grad efter, hvilken endelse der anvendes, da det tydeligt signalerer, hvilket marked og land dit indhold henvender sig til. Eksempelvis vil det være svært at blive fundet af potentielle kunder i udlandet, hvis du opererer med endelsen .dk.

Det er stadig uvist, hvilken betydning dette har for din SEO, og det er meget omdiskuteret, hvornår det er mest formålstjenligt at anvende en landespecifik eller generisk, neutral domæneendelse som for eksempel .com, .org., .net og lignende). Det afhænger endnu engang af det specifikke tilfælde. Men da Google generelt tilstræber at eksponere brugerne for de sider, der har højest klikfrekvens, er det for danske domæner selvsagt mest fornuftigt at anvende endelsen .dk, da sandsynligheden for danske besøgende dermed er højere.

 

Relevante og irrelevante links

Det fjerde parameter kan sådan set gøres meget kort. Det handler om, hvilken grad af relevans dine links afspejler. Dine links styrke og værdi afhænger nemlig af, hvorvidt de kommer fra refererende domæner, der opererer inden for den samme branche eller eksempelvis det samme lokalområde som dig selv.

Det gælder altså optimalt set om at få genereret links, der fagligt og emnemæssigt er relateret så tæt som muligt til den service eller ydelse, du udbyder, da dette er med til at tilskrive din virksomhed troværdighed og professionalisme. En anerkendelse, anbefaling eller blåstempling fra en af dine ligesindede fagfælder skaber immervæk langt mere værdi end et link fra en afsender, der slet ikke er relateret til dit fagfelt eller din branche.

 

Placér dit link strategisk

Det femte og sidste parameter, vi vil fremhæve, er selve placeringen af dit link på den pågældende side. Det har nemlig stor indflydelse på linkets værdi, hvor det er placeret, da placeringen reelt set fungerer som indikator på, hvor vigtig linket er. Google vurderer således linkets styrke og vigtighed ved at se på dets placering, og her er sammenhængen ganske entydig:

Jo længere oppe på siden, desto mere værdi.

Det kan derfor være fordelagtigt at placere dine links øverst på siden fremfor at gemme dem til sidst i footeren.

 

Vælg White Hat, og kassér Black Hat

Der er populært sagt tre forskellige hatte, du kan tage på, når du skal praktisere linkbuilding – enten White Hat, Grey Hat eller Black Hat. De tre farver afspejler en slags skala fra hvide og uskyldige tilgang til den sorte og syndige tilgang. Herimellem findes den gråzone, som de fleste web-bureauer og SEO-folk opererer i. Men lad os lige tage dem én for én.

White Hat er den lødige, etisk korrekte og ideelle form for linkbuilding, hvor du praktiserer føromtalte outreach-strategi. Det betyder, at du går all in på at producere knivskarpt indhold, som har tilstrækkelig stor værdi til at tiltrække stærke links, og som signalerer over for Google, at din side er værdig til at få topplaceringerne på søgemaskinen. Dette er dog både en tids- og ressourcekrævende løsning, som kræver god økonomi og ikke mindst stor tålmodighed.

I den anden ende af hattehylden finder du Black Hat-løsningen, som er den etisk ukorrekte tilgang, som ofte bliver straffet hårdt af Google, hvis man bliver taget på fersk gerning iført denne hat. Her har man et meget snævert fokus udelukkende på søgemaskinerne i forsøget på at udnytte algoritmernes svagheder, som eksempelvis Google anvender til at indeksere sider med. Det kan være alt lige fra links til Sblogs (spam-blogs) eller forum-kommentarer, der umiddelbart ligner reelt indhold, men som udelukkende tjener til linkbuilding. Eller et unaturligt overforbrug af links, der gør, at indholdet ikke fremstår organisk. Mulighederne er mange, men én ting er sikkert – du bør på alle måder afholde dig fra at tage den sorte hat på, hvis du vil undgå, at Google-hammeren falder.

Derfor vælger de fleste også den ”gyldne”, eller rettere grå, middelvej: Grey Hat-løsningen. Denne type linkbuilding dækker over en tilgang, hvor der opereres med såvel interne som eksterne links lige til grænsen – og nogle gange måske lidt over. Her er der ikke som sådan nogen fast definerede regler for, hvad der er acceptabelt og etisk forkert. Det er et grænseland, hvor den enkelte må vurdere, hvor langt man tør gå – og mange går lige til kanten. Ikke desto mindre kan du inden for denne gråzone sagtens eksekvere fornuftig og effektiv linkbuilding, der kan skabe stor værdi. Men det kræver ofte investering af en vis portion penge – og ofte større summer.

 

Hvad linkbuilding var sidste år, er linkbuilding ikke i dag

Linkbuilding er ligesom så mange andre digitale fænomener en dynamisk størrelse, der aldrig står stille, og som hele tiden er i udvikling afhængig af de digitale tendenser. Linkbuilding som SEO-disciplin ser markant anderledes ud, end den gjorde for bare 2-3 år siden.

Der er sket mange ting på området for linkbuilding inden for den seneste årrække. Der er sket store forandringer med hensyn til, hvordan man opfatter og skaber god (og dårlig) linkbuilding. Den største bevægelse på dette felt kommer til udtryk ved det faktum, at det ikke længere ultimativt handler om at kunne genere maksimalt antal links, da det i dag i langt højere grad handler om, hvilke links du rent faktisk skaber og modtager til din side. Et tydeligt fokusskifte fra kvantitet til kvalitet, hvilket man bør være meget opmærksom på, når man selv arbejder med linkbuilding.

 

Link til andre, og skab værdi for din egen side

Nu har vi talt utrolig meget om backlinks og kunsten at kunne få de rette personer eller sider til at linke tilbage til din side. Men afslutningsvis vil vi gerne slå et slag for, at du ikke glemmer eller underkender værdien i de udgående links.

Udgående links dækker over den praksis at linke ud til andre sider, hvilket har sine fordele. At linke til eksterne sider kan fungere som en slags ”guideline” til brugere, som hjælpes til at finde brugbar og relevant information og indhold. Og glade brugere gør Google glad. Du vil således kunne opleve, at fornuftig brug af udgående links bliver belønnet af Google, der krediterer med bedre placeringer af din side på søgemaskinen.

Du behøver selvsagt ikke at spænde ben for dig selv ved at lede dine brugere direkte til konkurrenterne, men hvis det er muligt, kan udgående links have positiv signalværdi, der ideelt set reflekterer tilbage på dig som troværdig (og hjælpsom) afsender.

 

Vi håber, du med denne gennemgang af linkbuilding er blevet klogere på feltet og ikke mindst klædt godt på til selv at praktisere disciplinen. Vi anbefaler dog fortsat, at du ikke iklæder dig den sorte hat.