Google Search Console for begyndere

DATO

7. november 2018

LÆSETID

10 min.

SKREVET AF

Frederik Andreassen

DATO

7. november 2018

LÆSETID

10 min.

SKREVET AF

Frederik Andreassen

Google Search Console for begyndere – få styr på din søgetrafik

SEM, SEO, SEA, CPC, PPC, Google Ads – ja vi kunne blive ved. En lang række forkortelser, der dækker over populære betegnelser inden for online marketing eller rettere sagt søgemaskine-marketing og -annoncering.

De mange bogstaver kan være svære at finde hoved og hale i. For at gøre forvirringen endnu større kan vi tilføje endnu en forkortelse til rækken: GSC.

Denne forkortelse betyder ”Google Search Console” og er Googles bud på en komplet værktøjskasse til digital analyse, monitorering og afrapportering af data i forbindelse med SEO-strategi og SEO-optimering.

Hvis du har en hjemmeside, driver en webshop eller på anden måde arbejder med online marketing, har du helt sikkert stiftet bekendtskab med SEM (Search Engine Marketing) eller SEO (Search Engine Optimization) i en eller anden udstrækning.

Det handler grundlæggende om at optimere ens synlighed på søgemaskinerne og dermed øge chancen for at blive fundet af de rette og flest mulige personer.

Enhver virksomhedsejer, der driver en online webshop, går formodentlig og drømmer om at generere maksimal trafik til butikken via de søgninger, som søgemaskiner, som Google, leverer til din hjemmeside.

En sådan trafik kan nemlig øge dine muligheder for konvertering og salg, hvilket for de fleste er det ultimative kriterium for succes. Men nogle gange kan det være vanskeligt at se skoven for bare træer – eller rettere trafikken for bare søgeresultater.

Når man, som webshopejer, selv sidder med den daglige drift af hjemmesiden, kan det ofte være vanskeligt at gennemskue, forstå og få overblik over de mange faktorer og parametre, der er med til at definere, hvordan ens hjemmeside performer på Google og fremstår i søgeresultaterne.

Netop dette kan Google Search Console være behjælpelig med. Med dette online værktøj får du en lang række analyse- og indsigtsmuligheder, hvad angår din hjemmesides positionering, synlighed og SEO.

Så læs med i dette blogindlæg, hvor vi giver dig en guide til Google Search Console for begyndere, så du hurtigst muligt kan få 100 % styr på din søgetrafik.

 

Rigtig god fornøjelse.

 

GSC hvad for noget – og til hvem?

GSC melder sig i rækken af online marketing-begreber og dækker som sagt over ordene ”Google Search Console”. Selve navnet beskriver sådan set meget præcist, hvad vi har at gøre med: En digital platform, der samler en række operative værktøjer og funktioner, der kan anvendes med henblik på at forstå og optimere din hjemmesides performance blandt forbrugernes Google-søgninger.

Der er altså tale om en gratis tjeneste, der tilbydes til dig, der ønsker at kunne overvåge og løbende vedligeholde din hjemmesides tilstedeværelse i Googles søgeresultater.

At spekulere i, hvordan man optimerer hjemmesiders online tilstedeværelse på søgemaskinerne, er langtfra et nyt fænomen og udgør reelt set hele omdrejningspunktet for enhver form for SEO-indsats.

Ikke desto mindre tilføjer Google Search Console et ekstra administrativt lag til feltet, der kan levere et unikt situationsbillede af din hjemmesides aktuelle tilstand og performanceniveau på Google – og på baggrund heraf omsætte denne viden til konkrete optimeringstiltag.

Det lyder jo alt sammen meget godt. Men hvem henvender Google Search Console sig så til?

Svaret på spørgsmålet kan sådan set formuleres ganske kort: Alle, der opererer med en hjemmeside. Platformen afspejler en ekstrem bred tilgængelighed og kan appliceres med succes af de fleste typer hjemmesideejere – alt lige fra webmasters, SEO-/marketingspecialister, marketingmedarbejdere til websiteadministratorer, webudviklere og mange andre.

Platformen kan altså anvendes af alle, uafhængig af hvilken slags digital forretning der er tale om, og uanset hvilken grad af kendskab du måtte have til platformen på forhånd. Det kræver sådan set bare en online tilmelding, og så er du good to go.

 

Hvad skal GSC tjene til? Få mest muligt ud af Googles myldretrafik

Så langt så godt. Men én ting er, hvad Google Search Console er for en størrelse, og hvem det er udviklet til. Noget andet er, hvorfor du skal investere tid og kræfter i platformen.

Hvad skal den egentlig tjene til? At besvare dette er ikke lige så simpelt, da der er en lang række (gode) grunde til, at Google Search Console kan være en god idé at implementere og bruge tid på.

Ser vi på det helt overordnet, udmærker platformen sig som unik ”vidensbank”, der både leverer afgørende data vedrørende din hjemmesides Google-søgninger, og samtidig giver dig forskellige operative værktøjer, som du kan anvende til at forstå og analysere disse data med.

Alt dette med henblik på at optimere din synlighed over for dine potentielle kunder i form af en styrket position blandt Googles søgeresultater.

Det handler altså populært sagt om, at platformens værktøjer sætter dig i stand til nemmere at kunne navigere i Googles ”myldretrafik” af søgeord og -resultater.

På et mere konkret plan afspejler Google Search Console også en lang række fordele, som er værd at fremhæve. Du får mange forskellige muligheder for at overvåge din hjemmesides effektivitet i søgeresultaterne på Google, hvilket kan hjælpe dig til administrering af dit indhold og vedligeholdelse af din hjemmeside. Lad os tage et nærmere kig på disse fordele.

 

Få styr på din performance med solid tracking

Ved at tilmelde dig platformen giver du automatisk Google adgang til dit indhold, hvilket betyder, at Google Search Console løbende kan datatjekke, tracke på og gennemgå dit indhold på forskellige målingsparametre.

På den måde kan du træffe kvalificerede beslutninger på baggrund af et oplyst og solidt vidensgrundlag – eksempelvis beslutningen om at fjerne content, der ikke performer godt, eller som du ikke ønsker at blive eksponeret på i søgeresultaterne.

Monitoreringen giver dig også mulighed for at oprette og identificere indhold, som rent faktisk har et højt performanceniveau og leverer mange eksponeringer, så du kan blive bevidst om, hvilke indholdstyper (og søgeord) du bør satse på.

Google Search Consoles rolle som vidensbank kan således have stor værdi, hvis du gerne vil ændre eller optimere din content marketing-strategi.

Det er dog langt fra kun det indholdsstrategiske, platformen kan hjælpe dig med. Den er samtidig et skarpt redskab til at forbedre SEO-indsatser på din hjemmeside.

En af platformens allervigtigste funktioner er, at den kan overvåge din hjemmesides trafik og søgeord samt levere centrale informationer om, hvordan hjemmesiden rangerer og tager sig ud på Google.

Disse informationer er ekstremt brug- og implementerbare, da de kan agere datagrundlag for dine tekniske eller forretningsmæssige (SEO)beslutninger vedrørende din hjemmeside.

Og derudover kan de med fordel anvendes i sammenhæng med øvrige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, Google Ads eller Google Trends, hvis du ønsker at foretage mere avancerede og udvidede marketinganalyser.

Med andre ord: Google Search Console er den rette platform for dig, der gerne vil have styr på din hjemmesides performance på Google – ved hjælp af solid tracking.

 

Et væld af kombinationsmuligheder – efter behov

Google Search Console handler altså i høj grad om omfattende tracking af din hjemmesides udseende og performanceniveau på Google. Men hvad er det så mere specifikt, platformen tracker på? Hvilke konkrete parametre måles der på?

Her bliver det straks mere kompliceret. Platformen opererer med forskellige parametre eller nøgletal (metrics), som hver især leverer deres vinkel på øjebliksbilledet af din hjemmesides tilstedeværelse på Google.

Valgmulighederne kan ved første øjekast forekomme lidt uoverskuelige at forholde sig til, men de giver dig samtidig den fordel, at du frit kan sammenstille dem nøjagtigt, som du ønsker, så de bedst muligt tjener til at løse de udfordringer eller arbejdsopgaver, du står med.

Kombinationsmulighederne er mangfoldige, og det er vitterligt kun fantasien, der sætter grænser. De mange muligheder er samlet i underkategorien ”Søg i Analytics” til menupunktet ”Søgetrafik” i venstre side af Google Search Consoles interface.

Her kan du blandt andet vælge mellem at få vist, hvilke søgeord din hjemmeside er repræsenteret på, få information om placeringer for såvel specifikke søgeord som din hjemmeside samlede søgeordstrafik, CTR-værdien (Click Through Rate) samt antal eksponeringer og klik.

Yderligere har du mulighed for at filtrere på kriterier, såsom bestemte sider, lande, enheder, søgetyper og datoer, så du får resultaterne for din hjemmesides performance i en specifik afgrænset periode.

På denne måde kan du altså krydse metrics og filtreringer efter behov, så du får helt præcise, unikke og formålsrettede data, der kan give dig et retvisende billede af din hjemmesides aktuelle status og udvikling over tid på Google.

Disse yderst brugbare og fleksible data etablerer kort sagt de optimale forudsætninger, for at du som virksomheds kan analysere på, justere og ikke mindst SEO-optimere din hjemmeside, så den fremstår ultraskarpt over for dine brugere – og på Google.

 

Kig på dig selv udefra med ”Google-briller”

Som vi indledningsvist påpegede, kan det som hjemmesideejer ofte være svært at se og gennemskue, hvordan ens hjemmeside reelt set performer og udvikler sig, fordi man selv sidder midt i søgeordstrafikken.

Man kunne derfor godt ønske sig, at man var i besiddelse af et udefrakommende og objektivt blik, der kunne beskrive og analysere på situationsbilledet. Netop dette ønske kan Google Search Console være med til at opfylde for dig.

En af platformens særlige styrker er nemlig, at den giver dig en unik mulighed for at se på dine aktiviteter med andre øjne – det vil sige Googles øjne.

Ved at klikke på menupunktet ”Google-indeks” kan du få overblik over vigtige visnings-, indekserings- og crawl-oplysninger, som kan være med til at besvare en lang række spørgsmål om, hvordan din hjemmeside tager sig ud på Google, og hvilke SEO-potentialer og indsatsområder du bør fokusere på.

Du kan eksempelvis få oplysninger om, hvilke af forbrugernes søgninger og forespørgsler din hjemmeside eksponeres på i søgeresultaterne, og hvorvidt nogle af disse genererer flere leads til din hjemmeside end andre.

Du kan også få indblik i, hvilke websites der linker til din hjemmeside, eller om centrale informationer, såsom din virksomheds kontaktoplysninger, begivenheder eller produktpriser, figurerer og er fremhævet i udvidede søgeresultater.

Med Google Search Console får du altså billedligt talt lov til at se på dig selv udefra gennem et sæt ”Google-briller”.

 

Se dine fejl i GSC-bakspejlet

Hvis du ejer en webshop eller på anden vis administrerer en hjemmeside, er det alfa og omega, at den kører så gnidnings- og problemfrit som muligt.

Nedbrud og fejlmeldinger er et stort irritationsmoment, og det optager dine besøgendes dyrebare tid, hvilket er roden til, at dine besøgende potentielt set forlader din hjemmeside til fordel for konkurrentens.

Derfor er det afgørende, at du har de rette sikkerhedsmæssige foranstaltninger på plads for at kunne forebygge sådanne fejl bedst muligt.

Netop dette kan Google Search Console facilitere. Platformen kan så at sige agere dit personlige ”servicecenter”, der underretter dig om problemer med dit website, så snart de opstår, og du får tilmed i visse tilfælde målrettede løsninger på problemerne.

Det fungerer således, at Google registrerer det pågældende problem og afrapporterer til dig, så du hurtigst muligt kan handle.

Du kan selv administrere indstillingerne for denne funktion ved at trykke på ”Sikkerhedsproblemer” under menupunktet ”Gennemgang”.

På denne måde kan du imødekomme og udbedre tekniske problemer, såsom langsom indlæsningshastighed og diverse serverfejl eller sikkerhedsmæssige brud i form af for eksempel hacking, malware og lignende IT-forbrydelser.

Denne funktion gør det altså muligt for dig at se dine fejl i ”GSC-bakspejlet” og dermed foregribe lignende udfordringer i fremtiden.

 

Er din hjemmeside og dens indhold mobiloptimeret?

Det sidste punkt, vi gerne vil fremhæve, er Google Search Consoles rolle som mobiloptimeringsværktøj. Denne funktion finder du ved at klikke på ”Mobilanvendelighed” under menupunktet ”Søgetrafik”, hvor du på egen hånd kan teste og forbedre din hjemmesides mobilvenlighed via rapporter, som du kan skræddersy efter behov.

Ud fra grænseværdien for mobilanvendelighed kan Google Search Console vurdere og rapportere om dine siders fejl og give en statusmelding – enten ”Fejl” og/eller ”Gyldig” afhængig af graden af mobilvenlighed.

Du får derudover mulighed for at undersøge specifikke fejlmeldinger og får leveret potentielle løsningsmodeller på problemet samt en guide til, hvordan du kan underrette Google om problemløsninger.

Og når du først har fået udbedret det pågældende problem, kan du anmode Google om at crawle dine rettede sider igen, så du er 100 % sikker på, at fejlen ikke eksisterer længere.

Under ”Søg i Analytics” kan du desuden lave en hurtig overbliksanalyse af din hjemmesides grad af mobiloptimering ved at anvende filtret ”Enheder”.

Dermed får du en værdi for, hvordan din hjemmeside håndterer mobilenheder, og hvilke former for indhold der er attraktivt for brugere af forskellige enheder.

På den måde er du altid sikret, at din hjemmeside er brugervenlig, kører problemfrit og vises korrekt på tværs af enheder.

Vi håber, at du med denne guide til Google Search Console for begyndere er blevet klædt godt på til at prøve kræfter med platformens mange muligheder, så du kan få helt styr på din hjemmesides søgetrafik og sikre effektiv og stærk positionering i Googles søgeresultater.

 

Held og lykke med arbejdet!

Har du en webshop vil du højest sandsynlig gerne have flere konverteringer eller øge din trafik hertil. Dermed kan du læse med videre, hvor vi step by step vil vise dig hvordan du opretter en kampagne med henblik på konverteringer, og hvordan du laver de bedste Facebook annoncer hertil.

 

Vælg de rette informationer for dit annoncesæt

Vi har nu valgt kampagne målsætningen “konverteringer” og næste step er, at opsætte specifikke, målbare, relevante og tidsbestemte mål.

Afhængigt af, at vi nu har valgt “konverteringer” i kampagnen, vil der herunder være flere informationer du skal udfylde før vi opretter annoncerne:

 • Budget og tidsplan
 • Målgruppe
 • Placeringer
 • Optimering og levering

 

Budget og tidsplan

Her skal du definere dit budget for den enkelte kampagne, og du kan vælge at arbejde med et dagligt budget eller et livstids budget, hvorefter du skal vælge om kampagnen skal kører efter en tidsplan, hvor Facebook selv fordeler det totale budget over den planlagte tidsplan eller vælge ikke at planlægge en slutdato, og dermed lade kampagnen kører indtil du selv stopper den. Vi foretrækker, at arbejde med et dagligt budget, så har du nemlig altid mulighed for at rette budgettet til, hvis du vil hæve eller sænke dit budget.

 

Målgruppe

Nu skal du vælge, hvem der skal kunne se dine annoncer, altså hvilken målgruppe skal kampagnen rettes mod.

Her kan du for eksempel vælge at målrette dine annoncer mod dine målgrupper, som du tidligere har benyttet dig af eller oprette helt nye brugerdefinerede målgrupper såsom personer, der allerede har interageret med din virksomhed eller oprette kopi målgrupper, som ligner dine mest værdifulde målgrupper.

En effektiv målgruppe kunne for eksempel være, at oprette en ny brugerdefineret målgruppe, der er baseret på din webshops besøgende.

Det er dog vigtigt, at du hertil har en Facebook Pixel tilknyttet din hjemmeside.

Her kan du vælge at målrette dine annoncer til “Alle besøgende på websitet” i de seneste 30, 60, 90 eller 180 dage. Det kommer selvfølgelig helt an på, hvad der giver mest mening i forhold til din webshop.

Når du har valgt din målgruppe kan du herefter vælger at målrette dine annoncer yderligere efter geografi, demografi og adfærd m.m., og dermed gøre dem mere specifikke.

Placeringer

Når du har fået defineret din målgruppe, er næste skridt at vælge din placering for dine annoncer. Her kan du vælge mellem “Automatiske placeringer” eller “Manuelle placeringer”.

Facebook har flere placeringer, at vælge imellem, og jo flere placeringer du vælger, jo flere muligheder har du for at nå ud til din målgruppe. Dog anbefaler Facebook selv “Automatiske placeringer”, som er ret så effektivt, da Facebook bruger automatisk placering i forhold til at maksimere dit budget, og hjælper dig med at vise dine annoncer til flere personer, samtidig fordeler den dit annoncesæts budgetter på tværs af flere placeringer baseret på, hvor de med størst sandsynlighed vil klare sig bedst.

Du kan også vælge at starte med “Manuelle placeringer” og vælge én placering og derefter arbejde sig opad efterhånden, som du kan se, at de virker.

 

Optimering og levering

Næste trin er optimering og levering, og her har Facebook ofte automatisk valgt den indstilling, der passer bedst til den målsætning, du har valgt. I dette eksempel har vi for eksempel valgt “konverteringer” da vi oprettede kampagnen, og dermed skulle punktet “optimering for annonce levering” gerne have valgt konverteringer, så du viser dine annoncer til de personer, der med størst sandsynlighed vil klikke på dit link.

 

Dernæst skal du vælge hvor lang tid det normalt tager for en person at fuldføre en værdifuld handling, efter personen har klikket eller set din annonce. Dette kunne for eksempel være 7 dage efter klik.

 

Tid til at lave de bedste Facebook annoncer

Vi er nu nået til sidste step i tragten, og det er tid til at lave de bedste Facebook annoncer.

Så selvom du har annonceret på Facebook et stykke tid eller er helt ny faget til Facebook annoncering, så kan det godt være svært at finde rundt i, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Du har dog rig mulighed for at gå i krig med at teste forskellige billeder, overskrifter, brød tekster m.m.

Vi har gjort gjort det lidt nemmere ved at liste en række tips til hvordan du på bedste vis kan lave de bedste Facebook annoncer.

 

1. Skab blikfang med billeder

Hvis du lige giver dig selv 30 sekunders tænketid, og tænker over hvordan en annonce for dig til at stoppe op og læse resten af.

Ja, det er næsten alle, der vil stoppe op og få lyst til at vide eller læse mere, hvis de ser et fængende billede – Og derfor er et billede et af de vigtigste elementer i din annonce. Da det er det, din målgruppe ser først.

Det er derfor vigtigt at bruge et billede eller video i god kvalitet, og et format der passer til alle placeringer på Facebook.

 

Her kan du finde Facebook annonce billedstørrelser:

 • Almindelig Facebook annonce: 1200×628 px
 • Karrusel annonce: 1080×1080 px
 • Instagram nyheder: 1080×1350 px
 • Instagram Stories: 1080×1920 px

Udfordringen kan være, at billedet har den rette format, uden at miste vigtige detaljer i det, da der er forskel på visningen af billeder på forskellige enheder. Dog vil vi anbefale, at du bruger en almindelig Facebook annonce billedstørrelse på 1200×628 px eller 1080×1080 px, da den passer til langt de fleste annoncer både på Facebook og Instagram.

 

2. Skær ned for teksten på annoncebilleder

Du kan sagtens være lidt kreativ og tilføje noget tekst på dine billeder. Det du skal passe på her er, at du ikke er for meget kreativ, for dine billeder kan blive straffet af Facebook, hvis der er mere end 20 % af billedet der er fyldt ud med tekst. Altså hvis teksten fylder mere end 20 % vil dine annoncer blive vist færre gange, og du vil derfor komme til at betale mere pr. visning eller opleve, at dine annoncer slet ikke vil blive vist. Har du oprettet en karrusel med flere billeder, og et enkelt billede har for meget tekst på, så vil hele karrusellen desværre blive afvist.

Du kan dog gøre brug af Facebook eget tekstoverlejringsværktøj, hvor du kan tjekke dine billedannoncer, og hvis de ikke bliver godkendt kan du prøve dig frem, ved at gøre tekststørrelsen lidt mindre, skrive mindre tekst eller flytte rundt med teksten.

 

3. De klikker videre pga. dine annoncetekster

Selvom billederne på dine annoncer giver det største blikfang, og får brugerne til at ville læse mere, så må du ej glemme annonceteksterne. Du skal dog ikke skrive en lang roman, for det får brugerne til at kede sig, og ikke klikke videre. Du skal derfor give dem lyst til at klikke videre til din webshop.

Det handler om at teksterne skal være så korte og præcise som overhovedet muligt, og du skal gøre det nemt for brugerne, at tage stilling til dit tilbud med det samme. Det smarte ved Facebook er, at du kan benytte dig af dynamisk annonceindhold, hvor du kan teste 5 forskellige tekster i forskellige kombinationer, og finde ud af hvilke annoncetekster der fungere bedst.

Brug meget gerne emojis eller blokbogstaver, der netop er med til at skabe blikfang, og sørg for at dine tekster er læsevenlige ved at gøre brug af ekstra linjeafstande. Derudover kan du gøre brug af dine USP’er (Unique Selling Points) eller CTA’er (Call to Action), der får brugerne lyst til at klikke videre til dine webshop.

 

Eksempler på USP’er:

 • Gratis fragt over XXX kr.
 • Hurtig levering 1-2 hverdage
 • 5 stjerner på Trustpilot

Eksempler på CTA’er:

 • Bestil online HER
 • Se vores store udvalg her
 • Læs mere om produktet her
 • Køb online her

 

3 tips til dine Facebook annoncer

Første annonce eksempel er et billede på 1200×628 px, hvor billedkvalitet er i top. Her har man valgt, at tilføje en Trustpilotanmeldelse i hjørnet, hvor man har taget forbehold mod 20% tekstreglen. Dertil har man valgt en god primær tekst, der både fortæller noget om virksomheden og indeholder fine USP’er samt brødteksten har en Call to Action.

 

I den anden annonce eksempel har man her valgt, at vise et eksempel på en karrussel annonce, hvor man har valgt at benytte sig af produktbilleder 1080×1080 px med en farvet baggrund, som er ret så populære for tiden og har potentiale og virker effektiv.

 

I tredje og sidste Facebook annonce, har fokusset være, at nå ud til potentielle kunder med en stærk opfordring, såsom “Køb nu”, for at få brugerne til at interagere med det hurtigst muligt, samtidig med, at annonce billede igen er noget brugerne kan forholde og spejle sig i.

 

Har du fulgt med så langt som nu, så skulle du gerne være blevet rigtig godt klædt på til at sætte de bedste Facebook annoncer i gang. Jeg håber du fik noget ud af det! Held og lykke med dine nye Facebook annoncer!