← Tilbage til bloggen
Skrevet af: Martin Lau
7. november 2018

Google Search Console for begyndere

Google Search Console for begyndere – få styr på din søgetrafik

SEM, SEO, SEA, CPC, PPC, Google Ads – ja vi kunne blive ved. En lang række forkortelser, der dækker over populære betegnelser inden for online marketing eller rettere sagt søgemaskine-marketing og -annoncering.

De mange bogstaver kan være svære at finde hoved og hale i. For at gøre forvirringen endnu større kan vi tilføje endnu en forkortelse til rækken: GSC.

Denne forkortelse betyder ”Google Search Console” og er Googles bud på en komplet værktøjskasse til digital analyse, monitorering og afrapportering af data i forbindelse med SEO-strategi og SEO-optimering.

Hvis du har en hjemmeside, driver en webshop eller på anden måde arbejder med online marketing, har du helt sikkert stiftet bekendtskab med SEM (Search Engine Marketing) eller SEO (Search Engine Optimization) i en eller anden udstrækning.

Det handler grundlæggende om at optimere ens synlighed på søgemaskinerne og dermed øge chancen for at blive fundet af de rette og flest mulige personer.

Enhver virksomhedsejer, der driver en online webshop, går formodentlig og drømmer om at generere maksimal trafik til butikken via de søgninger, som søgemaskiner, som Google, leverer til din hjemmeside.

En sådan trafik kan nemlig øge dine muligheder for konvertering og salg, hvilket for de fleste er det ultimative kriterium for succes. Men nogle gange kan det være vanskeligt at se skoven for bare træer – eller rettere trafikken for bare søgeresultater.

Når man, som webshopejer, selv sidder med den daglige drift af hjemmesiden, kan det ofte være vanskeligt at gennemskue, forstå og få overblik over de mange faktorer og parametre, der er med til at definere, hvordan ens hjemmeside performer på Google og fremstår i søgeresultaterne.

Netop dette kan Google Search Console være behjælpelig med. Med dette online værktøj får du en lang række analyse- og indsigtsmuligheder, hvad angår din hjemmesides positionering, synlighed og SEO.

Så læs med i dette blogindlæg, hvor vi giver dig en guide til Google Search Console for begyndere, så du hurtigst muligt kan få 100 % styr på din søgetrafik.

 

Rigtig god fornøjelse.

 

GSC hvad for noget – og til hvem?

GSC melder sig i rækken af online marketing-begreber og dækker som sagt over ordene ”Google Search Console”. Selve navnet beskriver sådan set meget præcist, hvad vi har at gøre med: En digital platform, der samler en række operative værktøjer og funktioner, der kan anvendes med henblik på at forstå og optimere din hjemmesides performance blandt forbrugernes Google-søgninger.

Der er altså tale om en gratis tjeneste, der tilbydes til dig, der ønsker at kunne overvåge og løbende vedligeholde din hjemmesides tilstedeværelse i Googles søgeresultater.

At spekulere i, hvordan man optimerer hjemmesiders online tilstedeværelse på søgemaskinerne, er langtfra et nyt fænomen og udgør reelt set hele omdrejningspunktet for enhver form for SEO-indsats.

Ikke desto mindre tilføjer Google Search Console et ekstra administrativt lag til feltet, der kan levere et unikt situationsbillede af din hjemmesides aktuelle tilstand og performanceniveau på Google – og på baggrund heraf omsætte denne viden til konkrete optimeringstiltag.

Det lyder jo alt sammen meget godt. Men hvem henvender Google Search Console sig så til?

Svaret på spørgsmålet kan sådan set formuleres ganske kort: Alle, der opererer med en hjemmeside. Platformen afspejler en ekstrem bred tilgængelighed og kan appliceres med succes af de fleste typer hjemmesideejere – alt lige fra webmasters, SEO-/marketingspecialister, marketingmedarbejdere til websiteadministratorer, webudviklere og mange andre.

Platformen kan altså anvendes af alle, uafhængig af hvilken slags digital forretning der er tale om, og uanset hvilken grad af kendskab du måtte have til platformen på forhånd. Det kræver sådan set bare en online tilmelding, og så er du good to go.

 

Hvad skal GSC tjene til?
Få mest muligt ud af Googles myldretrafik

Så langt så godt. Men én ting er, hvad Google Search Console er for en størrelse, og hvem det er udviklet til. Noget andet er, hvorfor du skal investere tid og kræfter i platformen.

Hvad skal den egentlig tjene til? At besvare dette er ikke lige så simpelt, da der er en lang række (gode) grunde til, at Google Search Console kan være en god idé at implementere og bruge tid på.

Ser vi på det helt overordnet, udmærker platformen sig som unik ”vidensbank”, der både leverer afgørende data vedrørende din hjemmesides Google-søgninger, og samtidig giver dig forskellige operative værktøjer, som du kan anvende til at forstå og analysere disse data med.

Alt dette med henblik på at optimere din synlighed over for dine potentielle kunder i form af en styrket position blandt Googles søgeresultater.

Det handler altså populært sagt om, at platformens værktøjer sætter dig i stand til nemmere at kunne navigere i Googles ”myldretrafik” af søgeord og -resultater.

På et mere konkret plan afspejler Google Search Console også en lang række fordele, som er værd at fremhæve. Du får mange forskellige muligheder for at overvåge din hjemmesides effektivitet i søgeresultaterne på Google, hvilket kan hjælpe dig til administrering af dit indhold og vedligeholdelse af din hjemmeside. Lad os tage et nærmere kig på disse fordele.

 

Få styr på din performance med solid tracking

Ved at tilmelde dig platformen giver du automatisk Google adgang til dit indhold, hvilket betyder, at Google Search Console løbende kan datatjekke, tracke på og gennemgå dit indhold på forskellige målingsparametre.

På den måde kan du træffe kvalificerede beslutninger på baggrund af et oplyst og solidt vidensgrundlag – eksempelvis beslutningen om at fjerne content, der ikke performer godt, eller som du ikke ønsker at blive eksponeret på i søgeresultaterne.

Monitoreringen giver dig også mulighed for at oprette og identificere indhold, som rent faktisk har et højt performanceniveau og leverer mange eksponeringer, så du kan blive bevidst om, hvilke indholdstyper (og søgeord) du bør satse på.

Google Search Consoles rolle som vidensbank kan således have stor værdi, hvis du gerne vil ændre eller optimere din content marketing-strategi.

Det er dog langt fra kun det indholdsstrategiske, platformen kan hjælpe dig med. Den er samtidig et skarpt redskab til at forbedre SEO-indsatser på din hjemmeside.

En af platformens allervigtigste funktioner er, at den kan overvåge din hjemmesides trafik og søgeord samt levere centrale informationer om, hvordan hjemmesiden rangerer og tager sig ud på Google.

Disse informationer er ekstremt brug- og implementerbare, da de kan agere datagrundlag for dine tekniske eller forretningsmæssige (SEO)beslutninger vedrørende din hjemmeside.

Og derudover kan de med fordel anvendes i sammenhæng med øvrige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, Google Ads eller Google Trends, hvis du ønsker at foretage mere avancerede og udvidede marketinganalyser.

Med andre ord: Google Search Console er den rette platform for dig, der gerne vil have styr på din hjemmesides performance på Google – ved hjælp af solid tracking.

 

Et væld af kombinationsmuligheder – efter behov

Google Search Console handler altså i høj grad om omfattende tracking af din hjemmesides udseende og performanceniveau på Google. Men hvad er det så mere specifikt, platformen tracker på? Hvilke konkrete parametre måles der på?

Her bliver det straks mere kompliceret. Platformen opererer med forskellige parametre eller nøgletal (metrics), som hver især leverer deres vinkel på øjebliksbilledet af din hjemmesides tilstedeværelse på Google.

Valgmulighederne kan ved første øjekast forekomme lidt uoverskuelige at forholde sig til, men de giver dig samtidig den fordel, at du frit kan sammenstille dem nøjagtigt, som du ønsker, så de bedst muligt tjener til at løse de udfordringer eller arbejdsopgaver, du står med.

Kombinationsmulighederne er mangfoldige, og det er vitterligt kun fantasien, der sætter grænser. De mange muligheder er samlet i underkategorien ”Søg i Analytics” til menupunktet ”Søgetrafik” i venstre side af Google Search Consoles interface.

Her kan du blandt andet vælge mellem at få vist, hvilke søgeord din hjemmeside er repræsenteret på, få information om placeringer for såvel specifikke søgeord som din hjemmeside samlede søgeordstrafik, CTR-værdien (Click Through Rate) samt antal eksponeringer og klik.

Yderligere har du mulighed for at filtrere på kriterier, såsom bestemte sider, lande, enheder, søgetyper og datoer, så du får resultaterne for din hjemmesides performance i en specifik afgrænset periode.

På denne måde kan du altså krydse metrics og filtreringer efter behov, så du får helt præcise, unikke og formålsrettede data, der kan give dig et retvisende billede af din hjemmesides aktuelle status og udvikling over tid på Google.

Disse yderst brugbare og fleksible data etablerer kort sagt de optimale forudsætninger, for at du som virksomheds kan analysere på, justere og ikke mindst SEO-optimere din hjemmeside, så den fremstår ultraskarpt over for dine brugere – og på Google.

 

Kig på dig selv udefra med ”Google-briller”

Som vi indledningsvist påpegede, kan det som hjemmesideejer ofte være svært at se og gennemskue, hvordan ens hjemmeside reelt set performer og udvikler sig, fordi man selv sidder midt i søgeordstrafikken.

Man kunne derfor godt ønske sig, at man var i besiddelse af et udefrakommende og objektivt blik, der kunne beskrive og analysere på situationsbilledet. Netop dette ønske kan Google Search Console være med til at opfylde for dig.

En af platformens særlige styrker er nemlig, at den giver dig en unik mulighed for at se på dine aktiviteter med andre øjne – det vil sige Googles øjne.

Ved at klikke på menupunktet ”Google-indeks” kan du få overblik over vigtige visnings-, indekserings- og crawl-oplysninger, som kan være med til at besvare en lang række spørgsmål om, hvordan din hjemmeside tager sig ud på Google, og hvilke SEO-potentialer og indsatsområder du bør fokusere på.

Du kan eksempelvis få oplysninger om, hvilke af forbrugernes søgninger og forespørgsler din hjemmeside eksponeres på i søgeresultaterne, og hvorvidt nogle af disse genererer flere leads til din hjemmeside end andre.

Du kan også få indblik i, hvilke websites der linker til din hjemmeside, eller om centrale informationer, såsom din virksomheds kontaktoplysninger, begivenheder eller produktpriser, figurerer og er fremhævet i udvidede søgeresultater.

Med Google Search Console får du altså billedligt talt lov til at se på dig selv udefra gennem et sæt ”Google-briller”.

 

Se dine fejl i GSC-bakspejlet

Hvis du ejer en webshop eller på anden vis administrerer en hjemmeside, er det alfa og omega, at den kører så gnidnings- og problemfrit som muligt.

Nedbrud og fejlmeldinger er et stort irritationsmoment, og det optager dine besøgendes dyrebare tid, hvilket er roden til, at dine besøgende potentielt set forlader din hjemmeside til fordel for konkurrentens.

Derfor er det afgørende, at du har de rette sikkerhedsmæssige foranstaltninger på plads for at kunne forebygge sådanne fejl bedst muligt.

Netop dette kan Google Search Console facilitere. Platformen kan så at sige agere dit personlige ”servicecenter”, der underretter dig om problemer med dit website, så snart de opstår, og du får tilmed i visse tilfælde målrettede løsninger på problemerne.

Det fungerer således, at Google registrerer det pågældende problem og afrapporterer til dig, så du hurtigst muligt kan handle.

Du kan selv administrere indstillingerne for denne funktion ved at trykke på ”Sikkerhedsproblemer” under menupunktet ”Gennemgang”.

På denne måde kan du imødekomme og udbedre tekniske problemer, såsom langsom indlæsningshastighed og diverse serverfejl eller sikkerhedsmæssige brud i form af for eksempel hacking, malware og lignende IT-forbrydelser.

Denne funktion gør det altså muligt for dig at se dine fejl i ”GSC-bakspejlet” og dermed foregribe lignende udfordringer i fremtiden.

 

Er din hjemmeside og dens indhold mobiloptimeret?

Det sidste punkt, vi gerne vil fremhæve, er Google Search Consoles rolle som mobiloptimeringsværktøj. Denne funktion finder du ved at klikke på ”Mobilanvendelighed” under menupunktet ”Søgetrafik”, hvor du på egen hånd kan teste og forbedre din hjemmesides mobilvenlighed via rapporter, som du kan skræddersy efter behov.

Ud fra grænseværdien for mobilanvendelighed kan Google Search Console vurdere og rapportere om dine siders fejl og give en statusmelding – enten ”Fejl” og/eller ”Gyldig” afhængig af graden af mobilvenlighed.

Du får derudover mulighed for at undersøge specifikke fejlmeldinger og får leveret potentielle løsningsmodeller på problemet samt en guide til, hvordan du kan underrette Google om problemløsninger.

Og når du først har fået udbedret det pågældende problem, kan du anmode Google om at crawle dine rettede sider igen, så du er 100 % sikker på, at fejlen ikke eksisterer længere.

Under ”Søg i Analytics” kan du desuden lave en hurtig overbliksanalyse af din hjemmesides grad af mobiloptimering ved at anvende filtret ”Enheder”.

Dermed får du en værdi for, hvordan din hjemmeside håndterer mobilenheder, og hvilke former for indhold der er attraktivt for brugere af forskellige enheder.

På den måde er du altid sikret, at din hjemmeside er brugervenlig, kører problemfrit og vises korrekt på tværs af enheder.

Vi håber, at du med denne guide til Google Search Console for begyndere er blevet klædt godt på til at prøve kræfter med platformens mange muligheder, så du kan få helt styr på din hjemmesides søgetrafik og sikre effektiv og stærk positionering i Googles søgeresultater.

 

Held og lykke med arbejdet!

Lad os tage en snak

Over 200 virksomheder har allerede valgt Webbler