Vilkår & betingelser

1. Aftale

1.1 Aftale om køb af ydelser af Webbler anses som gældende, når Kunden skriftligt har accepteret aftalen og dets vilkår.

1.2 Webbler yder ingen fotrydelsesret, da Ydelserne er specialfremstillet og planlagt efter Kundens behov og krav.

1.3 Priser der er oplyst under korrespondance eller på hjemmesiden, er eksklusiv moms.

1.4 Betingelser kan kun fraviges i skriftlig aftale parterne imellem.

1.5 Betingelserne kan kun ændres af Webbler og skal ske med 30 dages varsel.

2. Betaling og priser

2.1 Der faktureres med en en betalingsbetingelserne 8 dage netto.

2.2 Webbler kan pålægge et rykkergebyrer på 100,- ved manglende betaling efter forfald.

2.3 Webbler har ret til at tilbageholde eller ophøre produkt eller levering ved manglende betaling fra kunden.

2.4 Priser for Webbler´s ydelser fremgår af aftalen

3. Ophør af aftale og periode

3.1 I aftalen vil der fremgå aftalens periode mellem Parterne.

3.2 Parterne kan begge opsige aftalen med løbende måned + 60 dages varsel medmindre andet fremgår af aftalen.

4.Hæftelse og ansvar

4.1 Webblerer erstatningsansvarlig overfor kunden efter de almindelige regler i dansk ret.

4.2 Webbler er ikke ansvarlig for tab eller eventuelle tab på grund af uagtsomhed, ligesom Webbler´s erstatningsansvar beløbsmæssigt ikke kan overstige 100% af den samlede aftalesum.

4.3 Webbler er ikke ansvarlig for problemer forårsaget af tredjepart.

4.4 Webbler tager ikke ansvar for andet end den service som Webbler har leveret.

4.5 Webbler er ikke ansvarlig overfor Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

4.6 Webbler er ikke ansvarlig overfor Kunden hvis der er manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure eller lignende.

5. Reference

5.1 Webbler har ret til at anvende kundens logo og navn som reference på hjemmesiden med mindre andet fremgår af aftalen.

6. Garanti

6.1 Ved garantier om refusion på baggrund af resultater, refunderes beløbet i mandetimer svarende til timesatsen i den indgåede aftale.

7. Tavshedspligt

7.1 Parternes tavshedspligt fremgår af aftalen.

8. Tvister

8.1 Enhver tvist mellem Parterne vedrørende disse Betingelser, Aftalen eller Parternes samarbejde i øvrigt er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Viborgs byret som første instans.

9. Beskyttelser af personlige oplysninger

9.1 Ved udfyldelse af kontaktformularer hvori Webbler modtager oplysninger såsom navn, e-mail eller telefon nummer, har Webbler rettigheder til at kontakte via e-mail og telefon medmindre parten har angivet til Webbler at de ikke ønsker at blive kontaktet.

9.2 Webbler vil ikke sælge oplysninger til tredjepart som er indsendt i en kontaktformular mm.